آب زيبا و هستي ساز است، همه جلوه هاي شگفتي و زيبايي در طبيعت با آب جان مي گيرد، موسيقي آب دلنواز و قطره هاي آب سرشار از مهرباني و شادابي است. آب مملو از تاريخ زندگي است، انسان و تمدنش با آب وارد تاريخ شده است. مولکول هاي آب با احساسات انسان رابطه برقرار مي کنند، در بعضي از آئين ها، آب رازدار است و مشکل گشا. آب در چرخه حيات خود از دريا به هوا و هوا به زمين، پيوسته در حرکت است. فعل و انفعالات مرتبط با چرخه حيات آب نيز از شگفتي هاي هستي است.

تأمین امنیت آبی به عنوان یک پیش نیاز الزامی امنیت غذایی و امنیت ملی به یکی از اصول شناخته شده در مباحث استراتژیک هر کشور تبدیل شده و ارتباط مستقیمی با امنیت و صلح دارد. از این رو هر گونه اقدام، طرح و برنامه ریزی در زمینه تأمین آب و امنیت آبی در کشورها با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آن و تأثیراتش در منطقه صورت می پذیرد و همکاری ها و مبادلات آبی بین کشورها نمادی از همکاری های بین دولت ها و بیانگر پتانسیل بالقوه منابع آبی است.

برخی اندیشمندان معتقدند آب بیش از آن که مظهر جنگ و تضاد باشد می تواند به نماد مشارکت، همکاری و صلح بین دولت ها و ملت ها تبدیل گردد. لذا نقش «دیپلماسی» در حل و فصل معضلات در حوضه های آبریز مشترک و دسترسی همگانی به آب های مورد نیاز یکی از اساسی ترین راه حل ها می باشد. به عبارت دیگر، دیپلماسی شاه بیت مهم در زمینه تبدیل تنش و جنگ آبی به همکاری و صلح بین دولت ها و ملت هاست. همکاری هایی که باید با مطالعه و در نظر گرفتن تمامی جوانب دیپلماسی آب منطقه ای و به ویژه وضعیت کشورهای همکاری کننده در حوضه های آبریز بین المللی صورت پذیرد.

با عنایت به هزینه های بسیار بالای جنگ و اهمیت صلح در دنیای کنونی، دستگاه دیپلماسی هر کشور می تواند با برنامه ریزی دقیق و توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با استفاده از قوانین حقوق بین الملل و دیپلماسی فعال به دنبال نظام مند نمودن بهره برداری از آب های مشترک، تدوین اصول و قواعدی برای بهره مندی مناسب از آب های مرزی و جلوگیری از آلودگی و محافظت از آن به عنوان بخشی از محیط زیست منطقه ای، همکاری ویژه با کشورهای درگیر داشته و بازیگری فعال ایفا نماید تا بتواند نماد «صلح و دوستی»  بین تمدن ها باشد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *