تالیفات
 • تدوین کتابچه سیمای حوضه آبریز فلات مرکزی1392
 • تدوين و تالیف كتاب شن و ماسه رودخانه اي1390
 • ترجمه كتاب مديريت سيلاب هاي شهري 1390
 • تاليف كتاب رودخانه ها و سواحل در يك نگاه1389
 • تدوين و تالیف كتابرودخانه ها و سواحل در آئينه قانون 1388
 • تدوين و ترجمه كتابتکنولوژی کارآ در آنالیز تداخلات پردازش سیگنال نوشته تلمان علی اف ، سال 1388 ، تالیف جولای 2002 ، انتشارات اشپینگر آلمان
 • راهنماي صدور مجوز بهره‌برداري از اراضي بستر رودخانه‌ها و مجاري آبي، 1389
 • راهنماي تعيين حريم كمي رودخانه‌ها با استفاده از مدل DLSRS
 • كارنامه عملكرد سال 1384وزارت نيرو
 • گزارش عملكرد بيست و پنج ساله وزارت نيرو(1382-1357)
 • الگوبرداري مديريت امور آب شهرهاي بزرگ جهان، دانشگاه سوربن فرانسه و سازمان آب و كااناليزاسيون استانبول تركيه ، اكتبر 2004
 • 2005 نويسنده: دكتر كيث‌تاد، لاري‌ميز، چاپ سوم ترجمه كتاب هيدرولوژي اب زيرزميني