• شركت در دوره های آموزشی، همايش‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي داخل
   • سمينار و كارگاه آموزشي خويشتن شناسي مديران، 1376
   • بهبود بهره‌وري از طريق الگوسازي،1376
   • سمينار آموزشي مديريت تغيير و نوآوري در سازمان‌هاي امروز، 1377
   • سمينار و كارگاه آموزشي روش تحقيق، 1377
   • سمينار آموزشي فرهنگ سازماني، 1377
   • اولين همايش بهره‌برداري بهينه از منابع آب استان لرستان،1387 ، شركت آب منطقه‌اي لرستان
   • سمينار سطح يك مهندسي ارزش، 1387
   • سمينار آموزشي نظريه بازي‌ها براي مديران، 1387
   • پنجمين همايش سيستم‌هاي اطلاعات مكاني
   • كارگاه آموزشي- تخصصي نيازهاي زيست محيطي رودخانه‌ها، 1387
   • همايش آموزشي missو EDI، 1381،مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران
   • چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، 1382
   • توليد با تأكيد بر بعد زمان، 1375، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
   • پيش نيازهاي برنامه ريزي كامپيوتري يك پارچه منابع آب در سازمان‌ها، 1377
   • رقابت بين‌المللي و جهت گيري‌هاي استراتژيك شركت‌ها، 1377
   • سازمان سالم-سازمان بيمار، 1377
   • هم‌انديشي در رفع چالش‌هاي حاكم بر تعيين حد بستر و حريم رودخانه
   • كارگاه آموزشي نيازهاي زيست محيطي روخانه‌ها،1387
   • هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت، 1388
   • توسعه پايدار منابع آب، بانك جهاني 23-25 ژوئن 2002
   • مديريت كيفيت بنياد اروپا(EFQM)، سها توس 9-10 اكتبر 2003
   • سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت كيفيت، موسسه استاندارد 7-9 دسامبر 2002
   • سرمميزي مديريت كيفيت سري ايزو 9000 سال 2000، موسسه SGSسوئيس 26-30ژانويه 2002
   • سرمميزي مديريت كيفيت سري ايزو 9000 سال 2000، موسسهBSI انگلستان 7-11 آگوست 2004
   • مميزي سيستم مديريت زيست محيطي ايزو 14000، موسسهSGS سو 17-20 آوريل 1999
   • بازآموزي سرمميزان ايزو، موسسه BSIانگلستان 9-10دسامبر 2003
   • انتقال سيستم‌هاي مديريت كيفيت، موسسه BQRآلمان 5مارس 2002
   • چهارمين كنفرانس مديريت كيفيت، موسسه استاندارد 23 و 24 تيرماه 82
   • سيستم‌هاي MISو EDI، مركز پژوهش صنايع ايران 27-30 آذرماه 81
   • اخذ مدرك زبان انگليسي با نمره 74 از 100، موسسه تحقيقات 27 سپتامبر 99
   • برنامه ريزي و كنترل پروژه، 1387، 30ساعت
   • اصول و فنون مذاكره، 1387
   • آموزش‌هاي هفت‌گانه ICDL، 1385،؛ 130 ساعت
   • متدولوژي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي
   • مديريت‌هاي نوين، 72 ساعت
   • بهبود مديريت، 30 ساعت
   • مميزي ايزو 9000 مديريت كيفيت و ايزو 14001 مديريت زيست محيطي، 56 ساعت
   • سرمميزي ايزو 9001، 80 ساعت
   • سيستم‌هاي مديريت كيفيت به صورت كارگاه و همايش و كنفرانس، 72 ساعت
   • سياست‌هاي تأمين آب پايدار و مطمئن، 24 ساعت
   • متدولوژي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي، 20 ساعت
   • سيستم اطلاعات مديريت و تجارت الكترونيكي،32 ساعت
   • آموزش بدو خدمت، 40 ساعت
   • دوره عمومي توجيهي مكاتبه‌اي
   • اثرات زيست محيطي طرح‌هاي مهندسي رودخانه،1388
   • دوره تعيين حريم و بستر و هيدرومتري، 32 ساعت
   • بازآموزي مديريت اجرايي (ويژه فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد)، 40ساعت
   • كارگاه بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي آب، بهره‌مند از وام بانك جهاني، 1389
   • هيدرولوژي پيشرفته، 32 ساعت
   • مباني مسائل رودخانه‌ها و حريم و بستر، 32 ساعت
   • نوآوري نظام يافته(TRIZ) ، 32 ساعت
   • مديريت توسعه،1388
   • مديريت نگرش،1388
   • پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي، 1387
   • اصول و فنون مذاكره، 1387
   • دوره مديريت جلسات اداري، 1388
   • دوره بهره‌وري، 32 ساعت
   • دوره سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)، 1389
   • دوره آموزشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد الحاقی به آن، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 23 خرداد ماه 1390
   • دوره آموزشی رقابت پذیری در عرصه جهانی شدن، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 6 تیر ماه 1391
   • دوره آموزشی نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی، مهارتهای زندگی، فلسفه حجاب و پیامد های اجتماعی آن، خانواده و مناسبات حاکم بر آن، اصول تغذیه و  بهداشت، روابط زن و شوهر، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 7 تا 11 اسفند ماه 1389
   • دوره آموزشی قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 21 خرداد ماه 1390
   • دوره آموزشی ارزیابی و نظر دهی، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 22 و 23 آذر ماه 1390
   • دوره آموزشی قانون گذاری مناقصات، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 29 خرداد ماه 1390
   • دوره آموزشی قانون مجازات اسلامی، فصل تعدیات ماموران دولت، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 22 خرداد ماه 1390
   • دوره آموزشی قانون برنامه و بودجه(مصوب 10 اسفند 1351)، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 24 خرداد ماه 1390
   • دوره آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی در سدسازی، شبکه های آبیاری و مسائل زیست محیطی منابع آب، جهاد دانشگاهی ، 24 و 31 خرداد ماه 1391
   • دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 8 آذر ماه 1390
   • دوره آموزشی ظرفیت سازی برای کوچک سازی، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 27 اردیبهشت ماه 1391
   • دوره آموزشی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دانشگاه علمی و کاربردی صنعت آب و برق، 6 و 7 تیر ماه 1390
   • همایش ملی تالاب ها و نقش آن در مدیریت منابع آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 11 بهمن ماه 1389
   • کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 10 بهمن ماه 1389
   • کارگاه آموزشی هیدروانفورماتیک در مدل سازی بارش – رواناب، دانشگاه تبریز، 15 اردیبهشت ماه 1389
   • همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت آب و برق، وزارت نیرو، 9و10 خرداد 1391
   • سمینار آموزشی مدیریت بحران، مدیریت منابع آب،خراسان شمالی، سال 1388
   • چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 13 و14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
   • دوره آموزشی مدیریت بهم پیوسته منابع آب، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، 30 ساعت، سال 1390کارگاه آموزشی بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب از دوره های بانک جهانی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، 40 ساعت، سال 1389
   • کارگاه آموزشی تله متری از دوره های بانک جهانی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، 40 ساعت، سال 1389
    
   شركت در دوره های آموزشی، همايش‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي خارجي
     "Internal Auditor training Course", SGS-ICS, Tehran1999
     "Environmental Management System Internal Auditor Course, SGS-ICS, Tehran2001
     "ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor Training Course", SGS-ICS, Tehran, 2002
     "Auditor/Lead Auditor/ Senior Auditor Course", SGS-ICS ,Tehran, 2001
     "Auditor/Lead Auditor/ Senior Auditor Course", SGS-ICS ,Tehran, 2004
     " The Third International Conference on "Quality Management", 2002
   " Integrated Management System Assessor/Lead Assessor Training Seminar for Water and Waste Water Sector, 2003
     " The European Foundation for Quality Management(EFQM) Course", SohaToos, 2003
     "Policy Workshop on Sustainable Water Supply and Sanitation Provision", 2002, the World Bank Institute.
     "Training Course on O and M of Water Treatment Plants, Tehran, 2010.
   Training Workshop on Integrated Flood Management", WMO, (UNW-DPC), (RCUWM-TEHRAN), Tehran 2009
   “Training Workshop on International water law ", University of Dundee, Scotland. UK, (RCUWM-TEHRAN), Kish Island,   32Hrs, April 2011
   “21st Congress on Irrigation and Drainage, 8th International Micro-Irrigation Congress & ICID Annual Meeting”15-23 Oct. 2011,IRIB