• عضو كارگروه آب كشاورزي استان زنجان به عنوان نماینده وزیر نیرو
عضو كارگروه آب كشاورزي استان آذربايجان شرقي به عنوان نماینده وزیر نیرو
 
عضو كميته تخصصي مهندسي رودخانه و سواحل استانداردهاي آب و آبفا
 
عضو كارگروه تخصصي آب در تدوين سند چشم‌انداز و برنامه راهبردي توسعه بلندمدت وزارت نيرو
 
عضو كميته تخصصي حفاظت از محيط زيست و كيفيت منابع آب
 
عضو خانه مديران صنعت آب و برق،1386
 
 عضو كارگروه هماهنگي و انسجام بخشي آمار و اقلام اطلاعات شركت‌هاي آب منطقه‌اي
 
 رئیس كارگروه برنامه‌ريزي استراتژيك رودخانه‌هاي كشور.
رئیس كارگروه تخصصي حد بستر و حريم و برداشت مصالح رودخانه‌اي
 • رئیس كميته راهبري نظام ساماندهي رودخانه‌هاي ايران
 • رئیس كارگروه ساماندهي و مديريت سواحل دریاهای خزر، عمان و خلیج فارس
 • رئیس كارگروه تخصصي مديريت سيل و طغيان رودخانه
 • عضو كميسيون هماهنگي مديريت سيلاب شهر تهران موضوع ماده 2- تفاهم‌نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و شهرداري تهران
 • عضو كميته اجرايي توافق‌نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و شهرداري تهران
 • عضو كميته پژوهش‌هاي كاربردي مهندسي رودخانه و سواحل
 • عضو كميته تدوين چشم‌انداز صنعت آب كشور
 • رئیس كميته تدوين راهبردها ICT وزارت نيرو
 • عضو كميته تدوين راهبردهاي خدمات مشتركين وزارت نيرو
 • عضو كميته راهبري آمارهاي ثبتي وزارت نيرو
 • عضو انجمن مديريت ايران،1378
 • رئیس كميته هماهنگي و اجرايي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو
 • دبیر كميته ملي راهبري نظام جامع تضمين كيفيت شركت مهندسي آب و فاضلاب کشور
 • عضو كميته علمي، تخصصي و كميته اجرايي و پشتيباني پنجمين همايش مديران آب و فاضلاب شهرهاي كشور
 • عضو اصلي و دبير كميته تخصصي سيستم جامع امور مشتركين
 • رئيس كميته حفاظت منابع آب شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
 • مدير اجرايي پنجمين همايش سراسري مديران امور آب و فاضلاب شهرها
 • نماينده شركت آب و فاضلاب استان يزد در قرارداد منعقده فيمابين با شركت داده‌پردازي ايران
 • نماينده مديريت در امور كيفيت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
 • عضو كميته تحقيقات و بهره‌وري شركت اب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
 • عضو انجمن متخصصين آب و فاضلاب
 • عضو كارگروه آب و آبفا، 1389
 • عضو كارگروه تفاهم‌نامه مابين معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو و سازمان هواشناسي برای تشکیل کمیته مشترک هماهنگی، سال 1388
 • عضو كارگروه مطالعه و شناخت وضع موجود مؤلفه‌هاي NSDI سازمان نقشه برداری کشور، سال 1385
 • عضو كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، سال 1385
 • نماينده وزارت نيرو در شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و كميسيون راهبردي
 • نماينده وزارت نيرو جهت ارتباط با دفتر امور مديران ارشد نهاد رياست جمهوري
 • رئيس و عضو كميسيون فني و اجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو
 • نماينده وزارت نيرو جهت هماهنگي تشكيل جلسات پروژه زيرساخت داده مكاني(SDI)
 • عضو كميسيون تحول و ارتقاي سلامت اداري ستاد وزارت نيرو
 • عضو انجمن متخصصين آب و فاضلاب  
 • عضو كميته استاندارد هاي آب              
 • عضو كميته پژوهش هاي كاربردي آب  
 • نماینده وزارت نیرو در شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور به عنوان عضو اصلی  
 • عضو شوراي عالي نقشه‌برداري کشور           
 • نماینده وزارت نیرو در کميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور به عنوان عضو اصلی
 • نماینده وزارت نیرو در کارگروه تهیه بانک اطلاعات مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، سال1384
 • دبير و عضو شوراي راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو
 • عضو و دبير ستاد برنامه چهارم توسعه بخش آب و فاضلاب
 • عضو کميته‌هاي تخصصي سيستم‌هاي يکپارچه امور مشترکين آبفا، منابع انساني
 • عضو و دبير کميته ملي راهبري نظام جامع مديريت کيفيت صنعت آب و فاضلاب
 • عضو هيأت علمي تخصصي همايش‌ها و کارگاه‌هاي ملي صنعت آب و فاضلاب
 • رئيس کميسيون فني و اجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • عضو شوراي اطلاع‌رساني و شوراي سلامت اداري وزارت نيرو
 • دبير و عضو شوراي امور مشترکين وزارت نيرو
 • دبير و عضو شوراي مديران کل وزارت نيرو
 • عضو انجمن مديريت ايران
 • عضو کميته ملي آبياري و زهکشي ايران       
 • عضو کميته تحقيقات و بهره‌وري
 • عضو کميته آمارهاي ثبتي وزارت نيرو
 • عضو هيأت تحريريه ماهنامه پيام نيرو
 • عضو اصلی کارگروه تنقیح قوانین بخش آب، سال 1389
 • عضو هيأت تحريريه نشريه شهراب
 • عضو کميته فناوري‌هاي نوين و GIT
 • نماينده وزارت نيرو در شوراي NSDI و GIS
 • نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران در حوزه HSE
 • عضو اصلی شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نیرو، سال 1391
 • عضو کمیته داوران نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه با داوری سی مقاله، بهمن ماه سال 1391