- بهينه‌سازي هزينه انرژي مصرفي براي توليد آب شرب با استفاده از مدل برنامه‌ريزي خطي(مورد پژوهشي ، منابع آب شرب شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي، شهر قائن) ، دانشجو بهمن ميرزايي، سال تحصيلي 80-79، تاريخ دفاع 3/6/1381، استاد راهنما آقای دکتر مشيري.
- ارزيابي نتايج حاصل از استقرار سيستم تضمين كيفيت(استاندارهاي ايزو9000) در شركت آب و فاضلاب استان قزوين، دانشجو غلامرضا رضايي‌فر، سال تحصيلي 80-79، تاريخ دفاع9/6/1381، استاد راهنما آقای دكتر سبحان‌الهي.
- بررسي سبك مديريت مؤثر در موفقيت استقرار و استمرار ايزو 9002 در شركت‌هاي آب و فاضلاب ، دانشجو سعيد مستوفي، سال تحصيلي 81-80، تاريخ دفاع 24/4/1382، استاد راهنما آقای دكتر الواني.
- بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران آب و فاضلاب و ارائه الگوي مفهومي(مطالعه موردي، استان آذربايجان شرقي)، دانشجو محمد حسن عليزاده نظمي، سال تحصيلي 84-83، تاريخ دفاع 16/4/1384، مديريت اجرايي آذربايجان، استاد راهنما آقای دكتر يزدان‌پناه.
- بررسي سيستم جمع‌آوري اطلاعات و آمار و چگونگي اخذ و بكارگيري بازخورد آن در شركت آب و فاضلاب استان گيلان و ارائه سيستم اطلاعاتي پيشنهادي، دانشجو غلامرضا مقدسي ، سال تحصيلي 84-83، تاريخ دفاع 7/5/1384 مديريت اجرايي گيلان، استاد راهنماآقای دكتر داغبندان
- مديريت مدل‌سازي سيستم‌هاي حوادث و اتفاقات در شبكه هاي توزيع آب شهري با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني(GIS)، دانشجو جعفري
- راه‌هاي پياده‌سازي مطلوب سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور (مطالعه موردي آب و فاضلاب استان قم)، دانشجو علي طالبي، مديريت سيستم و برنامه‌ريزي، تاريخ دفاع 15/2/1382استاد راهنماآقای دكتر علي حمدي،
- شناسايي عوامل مؤثر و شاخصها به منظور بهبود بهره‌وري امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران،1389، دانشجو افشين رحيم‌زاده، استاد راهنما آقای دكتر محمدعلي سبحان‌الهي، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
- بررسی عوامل موثر در کارآفرینی مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو، 1388، دانشجو بهرام بحری، استاد راهنما آقای دکتريزدان پناه
- بررسی تاثیر عوامل کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 1388، دانشجو عبدالحسین حسن زاده، استاد راهنما آقای دکترمحمدعلی بابایی زکلیکی
- بررسي تأثير مولفه‌هاي مديريت دانش بر فرهنگ سازماني در شركت آب و فاضلاب شميرانات،1386 ، دانشجو حسين عباسي ، استاد راهنما آقای دكتر طاهري، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
- بررسي عوامل مؤثر در اجراي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه(PM) و ارائه الگوي مناسب شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه،1386، دانشجو جواد فضلي فر، استاد راهنما آقای دكتر محمدعلي سبحان‌الهي، موسسه آموزش عالي الغدير تبريز
- ارزیابی عددی بهسازی پی مخازن ذخیره آب با استفاده از روش اختلاط عمیق، 1392، دانشجو رضا کابلی، استاد راهنما آقای دكترمحمد رضا عطرچیان، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
- بررسي چالش هاي قراردادهاي طرح و ساخت در پروژه هاي تصفيه خانه هاي آب (مطالعه موردي: تصفيه خانه هفتم آب تهران)، 1393، دانشجو احمد سلامت، استاد راهنما آقای دکتر منصور قلعه نوي، دانشکده فنی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
      داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد:
 -تهديد شناسي سدهاي در حال بهره برداري با رويكرد پدافند غير عامل،1391، دانشجو مهدي دانشگر، استاد راهنما دكتر محسن مراديان، دانشگاه علوم و فنون فارابي
 - ارزيابي مدل‌هاي رتبه‌بندي چند معياره براي تعيين راهبرد‌هاي مديريت درياچه اروميه بر مبناي توسعه پايدار ،1392، دانشجو علي -آذرنيوند، استاد راهنما دكتر محمد ابراهيم بني حبيب، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران.
- توسعه مدل تصميم گيري چند معياره براي تعيين راهكارهاي مديريت منابع آب درياچه اروميه مبتني بر معيار‌هاي توسعه پايدار، 1392، دانشجو سيد محمد علي قرشي ابهري، استاد راهنما دكتر محمد ابراهيم بني حبيب، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
- تدوين مدل‌هاي تصميم‌گيري چند معياره براي برنامه ريزي راهبردي منابع آب (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود)، 1392، دانشجو فرخنده سادات هاشمي مدني ، استاد راهنما دكتر محمد  ابراهيم بني حبيب، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
-  تحليل ريسك و تهيه برنامه تامين آب منطقه اي ويژه ي اقتصادي ماهشهر در شرايط اضطراري (مطالعه ي موردي: بازيافت پساب توليدي صنايع مستقر در منطقه ي ويژه اقتصادي، 1392، دانشجو رامين معماري، استاد راهنما دكتر مجتبي فاضلي، دانشكده آب و محيط زيست پردیس عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي
- تحلیل و ارزیابی روش های زیست محیطی ماتریس های ICOLD و LEPOLD در سدها(مطالعه موردی سد عزیزکیان گیلان)،1392،دانشجو امین نظام الاسلامی، استاد راهنما دكتر میرحسن سیدسراجی، دانشكده آب و محيط زيست پردیس عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي