کارشناسی چاه آب اراضی رودهن تجرک آقای ابراهیم اشتیاق دادگاه عمومی رودهن سال ۱۳۸۹

کارشناسی چاه های آب اراضی جعفرآباد روستای ریحان آباد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین سال ۱۳۸۹

کارشناسی حفر و تعمیق چاه دستی آقای بیژن بذری در منزل مسکونی خیابان ایران تهران مجتمع قضایی ولیعصر(عج) تهران شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی سال ۱۳۹۰

کارشناسی تعیین خسارت به کشاورزان روستای دهنو یافت آباد از طریق شرکت مترو تهران شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک سال ۱۳۹۰

کارشناسی کف شکنی چاه آب اداره بهداشت و درمان نزاجا و شکایت موسسه بنیاد رشد دادسرای ناحیه ۱ شمیرانات تهران سال ۱۳۹۰

کارشناسی تعیین خسارت وارده بر ساختمان آقای جعفری بر اثر شکستگی لوله و نشت آب شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران دادگاه عمومی شعبه اول شهید بهشتی تهران سال ۱۳۹۰

کارشناسی تغییر مسیر قنات حسن آباد شمیرانات خانم محمودی دادسرای ناحیه یک تهران بازپرسی شعبه نهم مجتمع قضایی عدالت تهران سال ۱۳۹۲

کارشناسی تعیین قدمت چاه آب در مجموعه کشت و صنعت سلطانیه استان زنجان خانم باغ کن به دادگاه عمومی بخش سلطانیه سال ۱۳۹۲

کارشناسی کانال انتقال آب اشرف آباد و غرق شدگی یک نفر تبعه افغانستان در آن و تعیین میزان مقصران شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری سال۱۳۹۲

کارشناسی رسیدگی به اختلافات در خصوص حقابه نهر و رودخانه اوت آرخی بین روستاهای گوزل دره و خرمدرق شهرستان سلطانیه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سلطانیه استان زنجان سال ۱۳۹۲

کارشناسی انشعاب آب غیر مجاز از شبکه توزیع آب تهرانپارس شرکت پمپ ناصری و تعیین آب بهای مصرفی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه ۴ رسالت تهران سال ۱۳۹۴

کارشناسی استفاده غیرمجاز از آب شبکه آبرسانی و دخل و تصرف در تاسیسات شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران توسط شرکت قافلان سهند آذر شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی مجتمع بعثت تهران سال ۱۳۹۴

کارشناسی تعیین ارزش آب و تاسیسات تامین آب از جمله چاه، پمپ،  استخر آقای داریوش توکلی روستای چلندر شهرستان نوشهر استان مازندران بازپرسی شعبه سوم دادسرای نظامی تهران سال ۱۳۹۴

کارشناسی تعیین حقابه چشمه ها و رودخانه های موجود در مزرعه دوچناران شمالغرب تهران آقای صفاری و آقای اخوان بازپرسی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران سال ۱۳۹۵

کارشناسی دو حلقه چاه غیر مجاز شرکت روغن نباتی گلبهار شهرک صنعتی ایوانکی استان سمنان و تعیین خسارت وارده بر آبخوان شعبه اول دادگاه عمومی بخش ایوانکی سال ۱۳۹۵

کارشناسی تعیین خسارت وارده به ملک آقای لشکری در اثر شکستگی لوله آب و نشت آب در پی ساختمان توسط شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران خیابان سی متری جی شعبه ۱۷۸ عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران سال ۱۳۹۵

کارشناسی تعیین میزان تقصیر سازمان های  مرتبط در غرق شدگی مرحوم ایرانیانی در کانال آبرسانی ملارد شعبه یک دادیاری ناحیه ۲۸ تهران سال ۱۳۹۵

کارشناسی آلودگی مواد نفتی رودخانه کرج توسط خانم باقرنیا و آقای حاجی شفیعی در اثر نشت مواد نفتی و توزیع آن در رودخانه کرج و آبگیر بیلقان شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی کرج سال ۱۳۹۵

کارشناسی تعیین میزان تصرف بستر رودخانه و نهر طبیعی طغان چای و تسطیح و خاک ریزی و نهال کاری در بستر رودخانه نزدیک امامزاده طالب و ممانعت از رپرگذاری حد بستر رودخانه توسط آقای هداوندی متعلق به شرکت آب منطقه ای تهران شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش شریف آباد پاکدشت سال ۱۳۹۵

کارشناسی پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه عمیق به نام فسیل و مسیل مزرعه آخوند دشت ابرکوه یزد آقای جلیل حاجی ابولزاده شرکت کشت و صنعت ابرکوه شعبه نهم دیوان عدالت اداری کشور سال ۱۳۹۷

کارشناسی تصرف غیرقانونی و انشعاب غیرمجاز از لوله انتقال آب شرب لشکر ۲۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق ویلاداران روستاهای مهرچین و صالح آباد شهرستان ملارد شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد سال ۱۳۹۷

کارشناسی خط لوله اصلی یا کلکتور فاضلاب اصلی ایستگاه بریانک متروی تهران و ایجاد خسارت به شرکت سپاسد پیمانکار شرکت مترو و تعیین خسارت وارده بر آن شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران سال ۱۳۹۷

کارشناسی تعیین حق آبه مالکان یک حلقه چاه عمیق روستای زرنان بالا شهرستان قدس(قلعه حسن خان) شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر قدس سال ۱۳۹۷

کارشناسی غرق‌شدگی آقای جعفری در کانال انتقال آب و آبیاری منطقه پاکدشت و تعیین میزان تقصیر و مقصران اصلی در غرق شدگی آن مرحوم شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت سال ۱۳۹۷

کارشناسی غرق‌شدگی مرحوم رضایی در رودخانه شاه چای محله دینارآباد شهرستان شهریار در اثر باز شدگی دریچه سد امیرکبیر کرج و تنظیم آب پشت سد و در نتیجه طغیان رودخانه کرج و شاخه ها ی آن شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران سال ۱۳۹۷

کارشناسی تعیین حق آبه قنوات یا قنات های روستاهای توچال و حصار امیر و ده امام  پاکدشت شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت سال ۱۳۹۷

کارشناسی مسیر نهر و انتقال و توزیع آب و آبیاری و میزان حق آبه باغات منطقه کوهستانی صحرای اشکسته منطقه کند علیا لواسان شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش لواسانات سال ۱۳۹۷

کارشناسی تعیین خسارت ناشی از فروش لوله های پلی اتیلن معیوب و با کیفیت پایین به آقای مهین فلاح منطقه تهراندشت شهر گلسار و منطقه سرخاب شهرستان ساوجبلاغ استان البرز شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران سال ۱۳۹۷

کارشناسی انشعاب غیرمجاز از شبکه آب شهری توسط شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو با قطر انشعاب آب ۲ اینچ و برداشت غیرمجاز از شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران و تعیین خسارت برداشت آب غیر مجاز شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران سال ۱۳۹۸

کارشناسی تصرف غیر قانونی حریم قنات ولی آباد روستای حسین آباد چهاردانگه مشهور به قنات قدسی افراشته توسط آقای سید مومنی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه سال ۱۳۹۸

کارشناسی فوت کودک یک و نیم ساله به نام رها هاشمی در کانال آب کوچه زندی پور محله گلدسته شهر چهاردانگه شهرستان اسلامشهر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش چهاردانگه سال ۱۳۹۸

کارشناسی تصرف حریم قنات ولی آباد موسوم به قنات قدسی افراشته واقع در چهاردانگه شهرستان اسلامشهر توسط افراد همسایگان میله چاه های قنات و به طرفیت شهرداری چهاردانگه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه سال ۱۳۹۸

کارشناسی تعیین تکلیف چاه غیر مجاز آقای گیلانیان روستای چهارباغ جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۸

کارشناسی ممانعت از حق المجرای برای نهر آب و حقابه آن روستای مرا شهرستان دماوند آقای چهارمحالی شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سال ۱۳۹۸

کارشناسی دستکاری و اخلال در دستگاه اندازه گیری آب یا کنتور آب بلوک ۱۵ فاز دوم شهرک اکباتان و استفاده بدون مجوز از آب شهری و تعیین خسارت به طرفیت شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران سال ۱۳۹۸

کارشناسی برداشت بیش از حد مجاز آب چاه دارای پروانه و نصب منصوبات غیرمجاز در چاه برخلاف مجوز صادره و تعیین خسارت وارده به آبخوان آقای مظفر روستای قلعه خواجه جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۸

کارشناسی نصب انشعابات غیر مجاز فاضلاب مجتمع مسکونی تجاری خاتم الانبیا شهر ری آقای غیاثوند و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران و انجام عملیات ویدئومتری و تعیین خسارت وارده شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ری سال ۱۳۹۸

کارشناسی قیمت گذاری آب و  ارزیابی چهار حلقه چاه تاسیسات و پمپ و مخازن آب مجتمع کشت و صنعت شیر و گوشت محیا متعلق به شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس هولدینگ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی روستای زرنان شهرستان شهریار سال ۱۳۹۸

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان در اثر حفر چاه غیر مجاز و برداشت غیرمجاز از آب سفره های زیرزمینی توسط آقای شاه میرزایی روستای جهان آباد بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی تصرفات رخ داده در حریم قنات چهاردانگه و درختکاری در محدوده آن توسط آقای زارعی واقع در انتهای خیابان صنعت گلشهر چهاردانگه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه سال ۱۳۹۹

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان و میزان برداشت از چاه غیر مجاز آقای کریم للویی روستای صادق آباد زواره بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان در اثر حفر و بهره برداری چاه غیر مجاز آقای سارانی روستای جهان‌آباد بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان در اثر حفر و بهره برداری چاه غیر مجاز آقای به آبادی روستای خاوه بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی میزان خسارت وارده به آبخوان در اثر برداشت غیرمجاز آب از طریق آقای هزاره روستای قشلاق شمس آباد بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی بهره‌برداری از چاه های آبی که مضر به مصالح عمومی می باشند آقای تاجیک روستای ایجدان بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی رسیدگی به اختلافات حفاری چاه آب و ایجاد خسارت وارده آقایان هادیان و حسینی منش محله رسنان لواسانات بزرگ شعبه اول دادگاه حقوقی حقوقی بخش لواسانات سال ۱۳۹۹

کارشناسی خسارت تاخیر تادیه مبنی بر حفظ و بهره برداری از چاه غیر مجاز و ایراد خسارت وارده به آبخوان با حفر چاه های غیر مجاز برای گلخانه آقای سیاحی روستای خاوه بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی رفع انسداد مجرای آب قنات حسن آباد و اعاده به وضع سابق مسیر قنات و مظهر قنات آقای حسنلو خیابان شهید محمودی نیاوران تهران شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران سال ۱۳۹۹

کارشناسی تعیین حق آبه دو حلقه چاه آب روستای عبدل آباد و علی آباد خرابه بخش شریف آباد آقایان علیکاهی و شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت و شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان شعبه اول دادگاه عمومی بخش شریف آباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی بهره برداری از یک حلقه چاه آب غیر مجاز آقایان گلستانی که مضر به مصالح عمومی می باشد روستای کویر آباد بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش جوادآباد سال ۱۳۹۹

کارشناسی تعیین خسارت ناشی از ترکیدگی لوله آب و نشت آن به داخل محل کسب و کار آقای عابدینی شهرری شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری سال ۱۳۹۹

کارشناسی وضعیت انشعابات آب مصرف مجتمع اداری تجاری طلا و نوع کاربری های آب مجتمع واقع در میدان صادقیه تهران شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران سال۱۴۰۰

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان از طریق حفر و بهره برداری از چاه بدون پروانه آقای صلاحی قلعه حسن خان به طرفیت امور منابع آب شهریار شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس سال ۱۴۰۰

کارشناسی تعیین خسارت وارده به آبخوان دشت ورامین از طریق حفر و بهره برداری از یک حلقه چاه شهرک صنعتی شهید ملاآقایی بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۴۰۰

کارشناسی احراز حق آبه و تاریخ وقوع آن و تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف آب یک حلقه چاه در روستای کنارگرد پایین منطقه حسن آباد فشافویه شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه سال ۱۴۰۰

کارشناسی تعیین حق النظاره یا آب بهای مجموعه استخرهای پرورش ماهی رودخانه دلیچای شرکت تعاونی تولیدی ماهی امید رودافشان روستای سیدآباد شهرستان فیروزکوه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سال ۱۴۰۰

کارشناسی تقسیم ترکه حقابه یا حق آبه زمین های کشاورزی در آب موتور آب و آب رودخانه شاهزاده محمد بخش جوادآباد شهرستان ورامین شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد سال ۱۴۰۰

کارشناسی تعیین خسارت وارده به ساختمان آقای عبدلی بر اثر شکستگی لوله آب و نشت آب در پی ساختمان کوچه شهید درویش انتهای بزرگراه یادگار امام جنوب شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران سال ۱۴۰۰

کارشناسی تصرف آقای سید مومنی در حریم قنات ولی آباد چهاردانگه یا قنات قدسی افراشته شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه سال ۱۴۰۰

کارشناسی استفاده غیرمجاز از آب لوله کشی و انشعاب غیر مجاز آقای مشایخی واقع در اتوبان محلاتی تهران متعلق به شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران سال ۱۴۰۰

کارشناسی بررسی تخریب بستر نهر آب و ممانعت از حق مجرا و تردد در حریم نهر آب و حق آبه آقای فرید نیک و آقای بنگری دره بالا جاده کن به امامزاده داود کوهسار شعبه ۱۱۷۹ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران سال ۱۴۰۰

دانلود فایل ورد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *